Analityka

Iuscase wykorzystuje dane gromadzone w systemie do prezentacji kluczowych statystyk i realnych wskaźników efektywności. Czytelna forma prezentacji pozwala na obserwację trendów w funkcjonowaniu organizacji. Zestawianie i analizę danych umożliwiają dynamiczne wykresy z opcją eksportu do pdf i csv.

screen z systemu iuscase
  • Przegląd kluczowych parametrów funkcjonowania kancelarii
  • Możliwość obserwowania trendów i wykrywania współzależności
  • Eksport do pdf i csv
  • Podgląd wskaźnika określającego efektywność organizacji
  • Możliwość przeglądu i zestawiania ze sobą wyników całej kancelarii, wybranych klientów, spraw oraz pracowników
  • Eksport do pdf i csv