Analityka

Iuscase wykorzystuje dane gromadzone w systemie do prezentacji kluczowych statystyk i realnych wskaźników efektywności. Czytelna forma prezentacji pozwala na obserwację trendów w funkcjonowaniu organizacji. Zestawianie i analizę danych umożliwiają dynamiczne wykresy z opcją eksportu do pdf i csv.

screen z systemu iuscase
  • Przegląd kluczowych parametrów funkcjonowania kancelarii
  • Możliwość obserwowania trendów i wykrywania współzależności
  • Eksport do pdf i csv
  • Podgląd wskaźnika określającego efektywność organizacji
  • Możliwość przeglądu i zestawiania ze sobą wyników całej kancelarii, wybranych klientów, spraw oraz pracowników
  • Eksport do pdf i csv
Długość okresu testowego dostosowana do potrzeb Twojej kancelarii

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Wyślij
Okres testowy jest bezpłatny. Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych.

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.