FAQ - najczęściej zadawane pytania

I. Logowanie, bezpieczeństwo, administracja

1. Zapomniałem hasła dostępu do Systemu – jak mogę je odzyskać? Co zrobić jeśli straciłem link aktywacyjny, otrzymany link nie jest aktywny?

Na stronie logowania do instancji Iuscase znajdują się dwa linki:
- Resetowanie hasła » generujemy nowe hasło.
- Ponownie wyślij e-mail aktywacyjny » generujemy ponownie mail aktywacyjny.

2. W jaki sposób zapewnione jest bezpieczeństwo umieszonych w Iuscase danych kancelarii i klientów?

Bezpieczeństwo danych omówione jest szeroko w dokumencie Polityka Bezpieczeństwa Iuscase, który dostępny jest do wglądu, dla każdego Klienta.
Najważniejsze fakty: korzystamy z dedykowanej infrastruktury spełniającej wysokie standardy bezpieczeństwa, dane znajdują się na terenie Polski, każda instancja posiada odseparowaną przestrzeń dyskową opartą o technikę konteneryzacji. Dane przechowywane są na serwerach Wydawnictwa C.H.Beck, które zlokalizowane są w ATM S.A. (ul. Grochowska 21a, 04-186 Warszawa, https://www.atman.pl/).

3. Czy Iuscase jest aktualizowany?

Tak, system Iuscase jest stale rozwijany, wszyscy klienci objęci są aktualizacją.

4. W jaki sposób System pomaga użytkownikom realizować zapisy RODO?

- Dane użytkowników mogą być usunięte permanentnie.
- Dane klientów, spraw, czynności, dokumentów mogą być usunięte permanentnie.
- ADO ma możliwość wygenerowania i pobrania pełnego archiwum danych zapisanych w Iuscase.

5. Czy Iuscase działa na przeglądarce Safari?

Wspieramy działanie Iuscase na przeglądarkach Google Chrome i Mozilla Firefox.

6. Czy można odzyskać usunięte przypadkowo dane?

W Iuscase mamy dwa stopnie usuwania danych:
- Usunięcie (dostępne dla wszystkich pracowników) – dane usunięte w ten sposób, w ciągu 30 dni mogą zostać przywrócone przez ADO.
- Trwałe usunięcie – dane usuwane są permanentnie (funkcja dostępna jedynie dla ADO).

7. Czy i w jaki sposób można ograniczyć dostęp do poszczególnych klientów lub konkretnych spraw?

Uprawnieniami można zarządzać w zakładce uprawnienia, która jest dostępna w widoku klienta, sprawy, czynności oraz dokumentu.

8. W jaki sposób przeprowadzić backup danych z Iuscase?

Backup tworzony jest automatycznie przez infrastrukturę Iuscase. Istnieje również możliwość zgrania paczki danych zgromadzonych w Iuscase i użycia ich jako podstawy do samodzielnego backupu danych (Ustawienia>Archiwum).

9. Czy i na jakiej zasadzie klienci kancelarii mogą mieć wgląd do prowadzonych spraw?

Iuscase nie posiada obecnie takiej funkcjonalności.

10. Jaka jest pojemność “chmury” dla mojej kancelarii?

Nie ograniczmy miejsca na dane Kancelarii.

11. Jaka jest maksymalna wielkość pojedynczego pliku wgrywanego do Iuscase?

Maksymalna wielkość pojedynczego pliku akceptowanego przez Iuscase to 99,99 MB.

II. Rozliczenia, fakturowanie

12. Czy mogę wystawić fakturę ze wsteczną datą?

Tak, jest taka możliwość.

13. Jakie rodzaje rozliczeń z klientami obsługuje System Iuscase?

Rozliczenie godzinowe (stawki zależne od stanowiska, ujednolicone bądź zmienne), Ryczałt, Fixed price, Abonament. Dodatkowo można zdefiniować: Success fee (premia za sukces), Pro bono, Cap (maksymalna wysokość honorarium).

14. Czy mogę ustawić system rozliczeń tak, aby pierwsze 10 godzin poświęcone dla klienta było rozliczane ryczałtem a każda kolejna wg. ustalonej stawki za godzinę?

Tak, właściwym sposobem rozliczania jest w tym przypadku Abonament.

15. Czy mogę spersonalizować numerację faktur generowanych z systemu?

Tak, Ustawienia>Schemat faktur.

16. Czy system Iuscase umożliwia rejestrację i rozliczenie poniesionych przy pracy nad daną sprawą wydatków?

Tak, dodaje się je poprzez panel boczny/wydatki. W momencie tworzenia rozliczenia system sam podpowie wydatki zarejestrowane w ramach danego klienta.

17. Jak wygenerować raport do faktury dla klienta?

Raport tworzy się automatycznie, podczas rozliczania pracy. Pobrać go można z ekranu Rozliczenia lub Faktury (lewy dolny róg). Dostępne formaty to PDF i XLS.

18. Czy jest możliwość, aby faktura nie była oparta na rozliczeniu klienta z Iuscase?

Tak, można wystawić fakturę na podstawie pozycji wpisanych ręcznie.

19. Czy mogę zarejestrować w Iuscase częściowe opłacenie faktury przez klienta oraz informacje o przeterminowanej płatności?

Jest możliwe zarejestrowanie częściowego opłacenia faktury (należy otworzyć edycję faktury i w prawym górnym rogu wpisać częściowe opłacenie), informacje o przeterminowaniu płatności system generuje automatycznie.

20. Czy można automatycznie podpiąć rozliczenie do wysyłanej klientowi z poziomu Iuscase faktury?

Tak, system sam to zaproponuje podczas przygotowywania wysyłki.

III. Inne funkcjonalności, integracja

21. Jak zintegrować Iuscase z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych?

Integracja: Ustawienia>Integracja z PI>podajemy login i hasło>Iuscase sam wykrywa, które apelacje są dostępne.
Połączenie Sprawy z PI: otwieramy sprawę w Iuscase>zakładka PI>wybieramy sprawę według apelacji i sygnatury.

22. Czy można zintegrować Iuscase z kalendarzami: Google, Outlook, iOS, PISP?

Iuscase integruje się z Kalendarzem Google, Ustawienia>Integracja z Kalendarzem Google.

23. Czy mogę z poziomu Iuscase wysyłać i odbierać korespondencję poczty e-mail z klientami?

Iuscase umożliwia zapisanie wiadomości email w formie pliku. W chwili obecnej nie jest dostępna integracja z poczta elektroniczną.

24. Czy mogę dostosowywać do swoich potrzeb liczbę i rodzaj kolumn wyświetlanych w poszczególnych tabelach Iuscase?

Tak, służy temu ikona kolumny zlokalizowana w prawej części paska, nad każdą tabelą z danymi.

25. W jaki sposób mogę sprawdzić w Iuscase prace wykonane przez poszczególnych pracowników?

- Przeglądając moduł praca.
- Przeglądając dashboard.
- Dodatkowo pomocne jest filtrowanie tabel (również wskazane powyżej) według Wykonawcy.

26. Jak przydzielić pracownikowi nowe zadanie i w jaki sposób Iuscase poinformuje go o zleconej pracy?

Należy przypisać zadanie do Klienta/Sprawy/Czynności lub Dokumentu. Możliwe jest to przez menu boczne, korzystając z ikony zadań lub wewnątrz obiektu przez zakładkę „Zadania”. Pracownik wskazany jako wykonawca otrzyma systemowe powiadomienie o tym fakcie (na Dashboardzie i/lub mailem w zależności od osobistej konfiguracji powiadomień).

27. Czy otrzymam z Iuscase informację o zakończeniu danego zadania przez pracownika?

Tak, sposobem przekazywania informacji na temat zadania jest zmiana jego statusu oraz opcjonalne pozostawienie komentarza (wiadomości). System wyświetli powiadomienie na Dashboardzie i/lub mailem w zależności od osobistej konfiguracji powiadomień.

28. Do czego służy “stoper” w górnej części ekranu?

Umożliwia rejestrację czasu pracy, daje możliwość zdefiniowania wielu stoperów i uruchamiania ich w dowolnym momencie z możliwością szybkiego zapisania pracy.

29. Czym różnią się i do czego służą moduły “Praca”, “Zadanie” oraz “Czynność”?

- Praca to nośnik czasu lub kwoty, służy do zapisania konkretnie wykonanej pracy, która trafia do rozliczenia i finalnie na fakturę.
- Czynność jest podkatalogiem klienta lub sprawy, ma swój system uprawnień, służy do dokładnego katalogowania lub delegowania szeroko rozumianej pracy w ramach klienta lub sprawy.
- Zadanie to element służący delegowaniu pracy na poszczególnych pracowników z zachowaniem kontroli ich terminowego wykonania. Zadanie można wykorzystać, aby odnotować przykładowo termin na wysłanie zażalenia lub datę ważności pełnomocnictwa.

30. W jaki sposób pobrać z Iuscase zestawienia wyświetlane w poszczególnych tabelach?

W prawym górnym rogu zaznaczamy checkbox „Do eksportu”, następnie na belce nad tabelą (lewy róg) naciskamy ikonę „Eksportuj” eksportuj

31. Czy i jak mogę spersonalizować wygląd dashboard?

Dashboard daje możliwość dostosowania wyświetlanych informacji w podziale na sekcję górną i dolną. W ramach górnej sekcji istnieje możliwość przełączania widoku powiadomień/aktywności w oznaczonych oraz dolnej Moje zadania/Komentarze. Personalizacja Dashboardu jak i każdej dostępnej tabeli z danymi, możliwa jest poprzez:
- Tworzenie własnego widoku – zakładamy interesujący nas filtr na nagłówki tabeli, naciskamy ikonę widoki i zapisujemy widok.
- Poprzez kliknięcie w ikonę kolumny mamy możliwość wyboru kolumn, które dostępne będą w tabeli.

Długość okresu testowego dostosowana do Twoich potrzeb

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

Wyślij
Okres testowy jest bezpłatny. Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla klientów indywidualnych.

Zasady przetwarzania danych osobowych: Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.