Baza wiedzy

Iuscase uzupełniony został o dwie kolejne funkcjonalności:   Integracja z rejestrem REGON (Główny Urząd Statystyczny) Noty księgowe   Integracja z rejestrem REGON ułatwia proces dodawania nowych klientów do bazy Iuscase. W formularzu dodawania nowego klienta pojawił się przycisk umożliwiający pobranie danych z rejestru w oparciu o numer NIP, KRS lub REGON. Dzięki temu nie ma już potrzeby ręcznego wypełniania formularza. […]

Czytaj więcej →

Moduł dodawania Pracy rozbudowany został o możliwość wskazania osoby zlecającej dane działanie. Po zaznaczeniu checkboxa „Zlecający” uaktywnia się możliwość wyboru nazwiska z listy osób kontaktowych lub wprowadzenie tej informacji ręcznie.   Zlecający wyświetli się na liście Pracy, w dedykowanej kolumnie, którą tak jak pozostałe w Iuscase można filtrować i sortować. Aby uaktywnić wyświetlanie kolumny „Zlecający” należy kliknąć w menu ||| […]

Czytaj więcej →

Kolejna aktualizacja Iuscase wprowadza nową funkcjonalność- faktury walutowe. Iuscase umożliwia wystawienie faktur na podstawie zarejestrowanej w systemie Pracy, którą agregujemy przygotowując rozliczenie. Na etapie przygotowywania rozliczenia możliwa jest pełna edycja wpisów Pracy. Do faktury można podłączyć również wydatki zarejestrowane w ramach obsługi klienta, Iuscase umożliwi wykazanie ich na fakturze. Proces wystawiania faktury walutowej przebiega analogicznie jak w przypadku faktury złotowej: […]

Czytaj więcej →

W związku z wdrożeniem na Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych tzw. e-doręczeń, system Iuscase został wzbogacony o ich obsługę i zestaw dedykowanych powiadomień. Podstawowa zmiana względem dotychczasowego modelu integracji polega na dodaniu nowej podzakładki „E-doręczenia” w zakładce „PI” sprawy Iuscase połączonej ze sprawą w Portalu Informacyjnym.   Do tej pory wszystkie dokumenty prezentowaliśmy w podzakładce „Dokumenty” i wymagaliśmy każdorazowego kliknięcia w […]

Czytaj więcej →

Kolejna aktualizacja Iuscase wprowadza istotną, z punktu widzenia szeroko rozumianej obsługi klienta, funkcjonalność – Panel klienta (PK). Najnowsze zmiany dostarczają Państwu należycie zabezpieczone i intuicyjne środowisko, które umożliwia udostępnianie dokumentów i faktur klientom kancelarii bezpośrednio z poziomu Iuscase. Podstawowym założeniem Panelu klienta jest łatwe przekazywanie wybranych informacji (dokumenty, faktury lub rozliczenia) do wskazanych klientów obsługiwanych w ramach pracy kancelarii, jak […]

Czytaj więcej →

Założeniem modułu „Zadania” jest rozwinięcie istniejącej dotychczas funkcjonalności zadań, dostępnych do tej pory wyłącznie z poziomu z modułu „Czynności”.

Czytaj więcej →