Nowa funkcjonalność w module Praca – Zlecający

Moduł dodawania Pracy rozbudowany został o możliwość wskazania osoby zlecającej dane działanie. Po zaznaczeniu checkboxa „Zlecający” uaktywnia się możliwość wyboru nazwiska z listy osób kontaktowych lub wprowadzenie tej informacji ręcznie.

 

Nowa funkcjonalność w module Praca – Zlecający

Zlecający wyświetli się na liście Pracy, w dedykowanej kolumnie, którą tak jak pozostałe w Iuscase można filtrować i sortować. Aby uaktywnić wyświetlanie kolumny „Zlecający” należy kliknąć w menu ||| i zaznaczyć odpowiedni checkbox.

Osoba zlecająca pracę trafi również do Rozliczenia, wskazane w module Praca imię i nazwisko pojawi się po opisie wykonanego działania.

Wskazywanie osoby zlecającej jest opcjonalne.

Długość okresu testowego dostosowana do potrzeb Twojej kancelarii

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Wyślij
Okres testowy jest bezpłatny. Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych.

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.