Nowa funkcjonalność – faktury walutowe

Kolejna aktualizacja Iuscase wprowadza nową funkcjonalność- faktury walutowe.

Iuscase umożliwia wystawienie faktur na podstawie zarejestrowanej w systemie Pracy, którą agregujemy przygotowując rozliczenie. Na etapie przygotowywania rozliczenia możliwa jest pełna edycja wpisów Pracy. Do faktury można podłączyć również wydatki zarejestrowane w ramach obsługi klienta, Iuscase umożliwi wykazanie ich na fakturze.

Proces wystawiania faktury walutowej przebiega analogicznie jak w przypadku faktury złotowej:

  1. wybieramy Klienta,
  2. wskazujemy rozliczenie lub wybieramy opcję „Puste pozycje”,
  3. klikamy „Stwórz” i przechodzimy do ekranu faktury,
  4. w prawym górnym rogu dostępny jest wybór waluty,
  5. po wybraniu waluty innej niż PLN pobrany zostaje kurs z serwera NBP oraz uaktywnia się opcja wyboru języka faktury,
  6. dostępny jest szablon w języku polskim i angielskim,
    • UWAGA: po zapisaniu faktury nie będzie można zmienić języka dokumentu
  7. wypełniamy pozostałe opcje zgodnie z preferencjami i klikamy przycik „Wystaw fakturę”.

Ekran wystawiania faktury:

Zmianie uległy tez szablony faktur, wygląd dokumentu poddany został drobnej korekcie graficznej.

Długość okresu testowego dostosowana do potrzeb Twojej kancelarii

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Wyślij
Okres testowy jest bezpłatny. Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych.

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.