E-doręczenia w Iuscase

W związku z wdrożeniem na Portalu Informacyjnym Sądów Powszechnych tzw. e-doręczeń, system Iuscase został wzbogacony o ich obsługę i zestaw dedykowanych powiadomień.

Podstawowa zmiana względem dotychczasowego modelu integracji polega na dodaniu nowej podzakładki „E-doręczenia” w zakładce „PI” sprawy Iuscase połączonej ze sprawą w Portalu Informacyjnym.

ekran e-doręczeń

 

Do tej pory wszystkie dokumenty prezentowaliśmy w podzakładce „Dokumenty” i wymagaliśmy każdorazowego kliknięcia w celu ich pobrania z Portalu. Miało to uniemożliwić przypadkowe odczytanie dokumentów podlegających e-doręczeniu i w konsekwencji rozpoczęcie biegu terminów procesowych.

Wraz ze zmianami po stronie Portalu możliwe stało się rozróżnienie zwykłych dokumentów i doręczanych. Te pierwsze, po porannej synchronizacji z Portalem, automatycznie lądują w podzakładce „Dokumenty” i nie trzeba ich dodatkowo pobierać. Z kolej dokumenty objęte doręczeniem trafiają do podzakładki „E-doręczenia” i są prezentowane w obrębie tzw. paczki z e-doręczeniem.

 

 

Fakt pobrania paczki z e-doręczeniem do Iuscase nie jest równoznaczny z odbiorem e-doręczenia. To jedynie informacja o tym, że paczka czeka na odbiór. Aby ją odebrać należy kliknąć stosowny przycisk na liście e-doręczeń. Co ważne, odebrać paczkę z e-doręczeniem po stronie Iuscase może każdy użytkownik z dostępem do sprawy, w której znajduje się paczka. Iuscase odnotuje, który użytkownik faktycznie dokonał odbioru ale Portal Informacyjny potraktuje to jako odebranie przez właściciela konta w Portalu.

Aby zapobiec chaosowi informacyjnemu Iuscase synchronizuje dane o odbiorze e-doręczeń z Portalem Informacyjnym. Oznacza to, że jeśli doręczenie zostanie dokonane po stronie Portalu to zmieni się również status paczki w Iuscase. Nie ma zatem ryzyka, że doręczenie może zostać przeoczone. Nieodebranie e-doręczenia w Iuscase, w ciągu ustawowego terminu, rodzi te same konsekwencje co zignorowanie go w Portalu.

Pozostałe funkcjonalności integracji z Portalem Informacyjnym nie ulegają zmianie. W szczególności, aktualna pozostaje funkcja szybkiego zapisu dokumentów z PI do Iuscase (do czego zachęcamy po zwiększa bezpieczeństwo danych).

Ze względu na dynamiczny rozwój e-government w sferze komunikacji pełnomocnik-sąd, w nadchodzących miesiącach można się spodziewać kolejnych zmian w Iuscase. Będziemy o nich informować za pośrednictwem komunikatów w aplikacji i wpisów w Bazie Wiedzy Iuscase.

 

Więcej o integracji Iuscase z Portalem Informacyjnym można przeczytać w Bazie Wiedzy pod adresem: https://iuscase.pl/blog/baza-wiedzy/portal-informacyjny/
Długość okresu testowego dostosowana do potrzeb Twojej kancelarii

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Wyślij
Okres testowy jest bezpłatny. Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych.

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.