Odświeżony dashboard Iuscase

Wraz z rozrostem zespołu prawnego oraz zwiększeniem skali i zakresu jego działalności wzrasta potrzeba koordynacji procesów toczących się w kancelarii. Iuscase pozwala przeglądać zasoby kancelarii na przekrojowych listach – zarówno globalnych w odnośnych modułach (Klienci, Sprawy, Czynności itd.) jak i kontekstowych (w obrębie kart klientów czy spraw).

Miejscem do szybkiego przeglądu sytuacji zaraz po pierwszym logowaniu jest ekran główny Iuscase – dashboard. Najnowsza aktualizacja przynosi jego gruntowną przebudowę oraz wprowadza mechanizmy personalizacji prezentowanych danych.

Przedstawiamy kluczowe zmiany:

  1. Wyodrębnienie na ekranie głównym dwóch sekcji informacyjnych z rotacyjną zawartością. Górna część dashboard zawiera listę powiadomień (która dotychczas wypełniała cały ekran) oraz nową, alternatywną do powiadomień, sekcję „Aktywności w oznaczonych”. Nowa sekcja stanowi niejako wyciąg kontekstowych powiadomień o nowościach w obserwowanych obiektach (oznaczonych gwiazdką). Innymi słowy, w czerwonej kulce w kolumnie „Nowe aktywności” prezentujemy liczbę nowych elementów dodanych do obserwowanego obiektu od naszej ostatniej wizyty w jego odnośnych zakładkach. Czyli liczba nowych aktywności równa 5 przy obserwowanym kliencie może oznaczać, że np. przypisano do niego jeden nowy dokument i zarejestrowano cztery pozycje pracy.
  2. Dolna sekcja zawiera wykaz ostatnio dodanych komentarzy (w obserwowanych obiektach) oraz alternatywnie specjalny widok do zarządzania zadaniami. W nim możemy dokonać przeglądu zadań, które obserwujemy lub do których jesteśmy przypisani, w ujęciu terminów (deadline) bądź statusów.  Pierwszy widok pozwala lepiej zapanować nad kalendarzem i dystrybucją pracy. Z kolei drugi umożliwia szybką identyfikację zadań wymagających naszej reakcji – czy to ich podjęcia (jeśli jesteśmy wykonawcą), czy to weryfikacji (jeśli występujemy jako zlecający).
  3. Pełna personalizacja widoków. Listy powiadomień i aktywności zaopatrzono w zestaw narzędzi personalizacyjnych dostępnych na innych listach w Iuscase: definiowanie własnych widoków, wybór widocznych kolumn i ustawianie ich szerokości. Dashboard zapamiętuje również ostatnio ustawione widoki. To znaczy, że jeśli chcemy aby po zalogowaniu witał nas przegląd aktywności w oznaczonych obiektach oraz wykaz najnowszych komentarzy to wystarczy ustawić poszczególne sekcje na te widoki. Co więcej, jeśli jedna z dwóch głównych sekcji nie jest dla nas interesująca to możemy ją zwinąć i dzięki temu przeglądać drugą na całym ekranie.

 


Legalis w ofercie C.H.Beck dla nowych kancelarii. Sprawdź korzyści →


Długość okresu testowego dostosowana do potrzeb Twojej kancelarii

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Wyślij
Okres testowy jest bezpłatny. Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych.

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.