E-doręczenia pod kontrolą z Iuscase

E-doręczenia pod kontrolą z Iuscase

Iuscase to nowoczesny system do organizacji pracy zespołu prawnego zintegrowany z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych. Dzięki temu, poprzez Iuscase masz dostęp do korespondencji dostarczanej przez PI.

Od 3 lipca 2021 roku doręczenie pisma za pośrednictwem Portalu Informacyjnego wywołuje skutki procesowe określone w Kodeksie postępowania cywilnego właściwe dla doręczenia pisma sądowego.

ℹ️ Mając na uwadze nowe przepisy, wprowadziliśmy modyfikację w Iuscase, która ma na celu zminimalizowanie ryzyka przypadkowego odczytania pisma. System będzie  automatycznie pobierał jedynie nazwy pism udostępnionych w Portalu. Dzięki temu, Portal nie będzie traktował tych pism jako odczytane.

Użytkownik Iuscase sam zdecyduje o pobraniu pisma poprzez naciśnięcie nowego, przeznaczonego do tego przycisku. Umożliwiamy kontrolę nad momentem, od którego będzie biegł termin doręczenia.

 

Usprawnij pracę swojego zespołu. Przetestuj bezpłatnie Iuscase już dziś >>>

Zmiany w Systemie Iuscase:

Po zintegrowaniu Iuscase z Portalem Informacyjnym, wskazaniu sygnatury sprawy, w zakładce PI/Dokumenty pojawią się nowe kolumny oraz przyciski:

› Data pobrania z PI – data faktycznego pobrania dokumentu z PI do Iuscase (tożsama z datą odczytania pisma w PI).

› Kto pobrał? – imię i nazwisko osoby, która pobrała dokument (użytkownik zalogowany do Iuscase).

› Ikona – po naciśnięciu tego przycisku wyświetlony zostanie komunikat z ostrzeżeniem, po jego zatwierdzeniu dostępne staną się przyciski pobrania, podglądu i skopiowania dokumentu.

 

Widok zakładki Dokumenty:

Komunikat:

Wprowadzone przez nas zmiany mają na celu zminimalizowanie ryzyka przypadkowego pobrania dokumentu, a co za tym idzie, oznaczenia go w Portalu Informacyjnym jako odczytany.

Legalis w ofercie C.H.Beck dla nowych kancelarii. Sprawdź korzyści →

Długość okresu testowego dostosowana do potrzeb Twojej kancelarii

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Wyślij
Okres testowy jest bezpłatny. Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych.

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.