Masowy eksport list w formacie XLS

Wraz z najnowszą aktualizacją Iuscase wprowadziliśmy funkcjonalność, o którą pytało wielu użytkowników – eksport systemowych list do formatu xls. To kolejna z modyfikacji odpowiadająca na potrzeby zgłaszane przez klientów.

Funkcja eksportu jest dostępna z poziomu górnej belki wszystkich list istniejących w Iuscase. Oznacza to, że można eksportować z bazy danych kancelarii m.in. centralne rejestry pracy i klientów czy też zasoby przypisane do konkretnych spraw, jak chociażby listy korespondencji i wydatków.

 

Istnieją dwa sposoby określenia zakresu eksportowanych pozycji:

  • zaznaczenie wybranych pozycji poprzez kliknięcie odpowiednich ikon „checkbox” znajdujących się w pierwszej kolumnie na początku każdego wiersza listy;
  • użycie akcji masowej i zaznaczenie wszystkich pozycji widocznych na liście poprzez kliknięcie ikony „checkbox” umieszczonej w nagłówku listy (obok filtrów i narzędzi sortowania).

Warto pamiętać, że w drugim przypadku wyeksportowana zostanie cała lista, a nie tylko część widoczna na ekranie. Jeśli chcemy dodatkowo dopasować zakres eksportowanych danych, możemy posłużyć się filtrami dostępnymi w nagłówku listy – zawęzić listę wyświetlanych pozycji definiując zakres dat, właściwych klientów czy też przypisanych użytkowników.

Gdy określimy już zakres eksportowanych danych, klikamy ikonę eksportu i wybieramy jeden z dostępnych formatów:

  • .csv – przydatny w bardziej zaawansowanej obróbce danych lub przenoszeniu danych między systemami,
  • .xls – popularny format arkusza kalkulacyjnego MS Excel (otwierany również przez inne pakiety biurowe – takie jak Google Docs, Open Office, Libere Office).

 

 

Długość okresu testowego dostosowana do potrzeb Twojej kancelarii

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Wyślij
Okres testowy jest bezpłatny. Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych.

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.