Kopiowanie wpisów pracy | ulepszone przyciski wyboru pracowników

Aktualizacja 1.5.0 wprowadza do Iuscase dwa udoskonalenia:

Kopiowanie wpisów pracy – w module Praca oraz na każdej liście, gdzie występuje opcja dodania Pracy, pojawiła się funkcja duplikowania wpisu. Znajduje się ona w ostatniej kolumnie narzędziowej, obok ikony edycji. Po jej naciśnięciu wywoływane jest okienko ze skopiowaną zawartością i możliwością zapisu lub edycji i zapisu. Każda skopiowana i zapisana Praca traktowana jest przez Iuscase jako nowy wpis. Użytkownik może skopiować pracę, którą widzi na dowolnej liście (moduł Praca, karty Klienta, Sprawy, Czynności).

Ulepszone przyciski wyboru pracowników – na karcie Klienta, Sprawy, Czynności oraz w Zadaniu zmienione zostały pola wyboru pozwalające na wprowadzenie Prowadzącego i Przypisanego.

Wprowadzone zostało sortowanie użytkowników według schematu: Nazwisko Imię | stanowisko – dzięki temu możliwe jest:

  1. Wyszukiwanie użytkowników poprzez wpisanie teksu (wyszukuje Imię, Nazwisko, stanowisko)
  2. Działa wielowybór – można dodać kilku pracowników jednocześnie