Kopiowanie wpisów pracy | ulepszone przyciski wyboru pracowników

Aktualizacja 1.5.0 wprowadza do Iuscase dwa udoskonalenia:

Kopiowanie wpisów pracy – w module Praca oraz na każdej liście, gdzie występuje opcja dodania Pracy, pojawiła się funkcja duplikowania wpisu. Znajduje się ona w ostatniej kolumnie narzędziowej, obok ikony edycji. Po jej naciśnięciu wywoływane jest okienko ze skopiowaną zawartością i możliwością zapisu lub edycji i zapisu. Każda skopiowana i zapisana Praca traktowana jest przez Iuscase jako nowy wpis. Użytkownik może skopiować pracę, którą widzi na dowolnej liście (moduł Praca, karty Klienta, Sprawy, Czynności).

Ulepszone przyciski wyboru pracowników – na karcie Klienta, Sprawy, Czynności oraz w Zadaniu zmienione zostały pola wyboru pozwalające na wprowadzenie Prowadzącego i Przypisanego.

Wprowadzone zostało sortowanie użytkowników według schematu: Nazwisko Imię | stanowisko – dzięki temu możliwe jest:

  1. Wyszukiwanie użytkowników poprzez wpisanie teksu (wyszukuje Imię, Nazwisko, stanowisko)
  2. Działa wielowybór – można dodać kilku pracowników jednocześnie

Długość okresu testowego dostosowana do potrzeb Twojej kancelarii

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Wyślij
Okres testowy jest bezpłatny. Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych.

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.