Eksport bazy danych kancelarii

Zależy nam na ciągłym rozwoju produktów oferowanych przez C.H.Beck – słuchamy uwag naszych klientów i stale udoskonalamy oferowany Państwu System. Najnowsza aktualizacja 1.4.0 dostarcza kolejną, ważną funkcjonalność Iuscase: kompletny eksport bazy danych kancelarii.

Eksport danych pozwala Administratorowi na wygenerowanie kompletnego archiwum informacji, które zapisane zostały w bazie danych Iuscase, a tym samym daje możliwość:

 • tworzenia dodatkowego backupu (niezależnego od serwerów Iuscase),
 • zapisanie w sposób uporządkowany danych, które są własnością Klientów Wydawnictwa C.H.Beck.

Paczka z archiwum zawiera:

 1. Listy:
  • Pracy
  • Klientów
  • Spraw
  • Czynności
  • Zadań
  • Dokumentów i wersje dokumentów
  • Korespondencji
  • Wydatków
  • Rozliczeń
  • Faktur
  • Kontaktów (zakładka „Kontakt” w module „Baza kontaktów”)
  • Użytkowników
  • Wpisów w kalendarzu
  • Informacji o postępowaniach i rozstrzygnięciach
  • Powiązanych spraw
  • Uczestników w sprawie
 2. Pliki
  • Dokumenty (wszystkie wersje)
  • Załączniki do korespondencji
  • Załączniki do wydatków
  • Faktury (oryginały i korekty, załączniki i wydatki)

Eksport danych uruchomić można w Ustawieniach Iuscase, jednak dostępny jest on wyłącznie dla Użytkownika z uprawnieniami Administratora Danych Osobowych (ADO). Paczka z archiwum może być generowana od kilku do kilkudziesięciu minut – w zależności od ilości danych zgromadzonych przez Kancelarię. Po ukończeniu tworzenia archiwum ADO otrzyma powiadomienie mailowe z informacją o możliwości pobrania danych. Paczki z archiwum kasowane są przez Iuscase automatycznie – w trakcie tej operacji usuwane jest jedynie wygenerowany plik backupu, żadne inne dane nie są usuwane.

 

Długość okresu testowego dostosowana do potrzeb Twojej kancelarii

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Wyślij
Okres testowy jest bezpłatny. Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych.

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.