Abonament – nowy sposób rozliczania w Iuscase

Wraz z aktualizacją 1.3.0 udostępniamy nowy system rozliczania Klienta i Spraw – Abonament.

Abonament pozwala na połączenie rozliczenia ryczałtowego z godzinowym, daje pełną kontrolę nad tym w jaki sposób rozliczane są prace w ramach wskazanej puli godzin, jak i poza nią.

W praktyce działa to w następujący sposób:

Określamy kwotę Abonamentu oraz wskazujemy liczbę godzin, która zawiera się w jej ramach. Następnie wskazujemy częstotliwość rozliczania (wielokrotność 1 miesiąca) oraz termin naliczania Abonamentu (konkretny dzień miesiąca lub jego koniec). Ostatnim krokiem jest wskazanie sposobu rozliczania pracy, która zarejestrowana zostanie poza wskazaną pulą godzin, do wyboru mamy stawki godzinowe i stawki godzinowe zmienne (oba rodzaje stawek można ujednolicić).

 

Podczas tworzenia rozliczenia Iuscase wskaże kwotę Abonamentu, niezależnie od tego czy zarejestrowana została praca. Praca, która swoim czasem wykracza ponad wartość wskazaną w Abonamencie, prezentowana jest w osobnej sekcji i rozliczana zgodnie z ustalonym wcześniej schematem. Pozycja pracy, która wykroczy poza abonament zostanie podzielona i odpowiednio rozliczona – częściowo w abonamencie, częściowo w oparciu o zdefiniowane stawki.

 

Dzięki funkcjonalności zapisywania systemów rozliczeń jako schematów, istnieje możliwość przygotowania zestawów Abonamentów, które dostępne będą przy konfiguracji Klienta lub Sprawy. Każdorazowo taki szablon można dowolnie zmodyfikować, nie ma to wpływu na zapamiętane w nim ustawienia.

Abonament można łączyć z innymi systemami rozliczeń w obrębie danego Klienta. Przykładowo, można zdefiniować Abonament za bieżącą obsługę prawną (zawierający pulę godzin do wykorzystania przez klienta ale naliczany niezależnie od faktycznego wykorzystania) oraz inne systemy rozliczeń w konkretnych sprawach tegoż klienta (np. jednorazowe fixed price lub tradycyjne stawki godzinowe).