Skorzystaj z 10% rabatu
tylko dla użytkowników Systemu Legalis

SYSTEM IUSCASE | ZARZĄDZANIE KANCELARIĄ PRAWNĄ W JAKOŚCI C.H.BECK

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

Prosimy o wprowadzenie poprawnego adresu e-mail. Przykładowo: [email protected].

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Wyślij
Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych.

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.

Zintegrowany z Portalem Informacyjnym Sądów Powszechnych

Odpowiada na realne potrzeby polskich prawników

Zwiększa poziom bezpieczeństwa kancelarii

Klienci, Sprawy, Kontakty →

 • prowadzenie katalogu klientów, kontaktów, kontrahentów oraz instytucji
 • utrwalanie historii współpracy i obsługi klientów
 • organizacja spraw, czynności i zadań z możliwością ich delegacji
 • spójny i możliwy do spersonalizowania interface aplikacji

Billing i rozliczenia →

 • rejestracja czasu pracy w dwóch krokach
 • obsługa wielu systemów rozliczeniowych z możliwością parametryzacji
 • łatwo konfigurowalne raporty billingowe
 • fakturowanie z automatycznym generowaniem załączników i wysyłką z systemu

Dokumenty i korespondencja →

 • dokumenty z możliwością wersjonowania przypisane do spraw
 • pełne zarządzanie dostępem do wszystkich plików
 • wyszukiwanie pełnotekstowe wewnątrz dokumentów
 • elektroniczny rejestr korespondencji wraz z rejestracją kosztów

Kalendarz i integracje →

 • śledzenie bieżących procesów, wykonywanych czynności i zadań pracowników
 • kalendarz prywatny i współdzielony dla całego zespołu kancelarii
 • prosta integracja z Kalendarzem Google
 • rejestracja pracy wprost z wpisów w kalendarzu

Kontrola i zarządzanie →

 • pełna kontrola dostępu i uprawnień oparta o hierarchię stanowisk w kancelarii
 • szczegółowy rejestr aktywności użytkowników systemu
 • analiza efektywności finansowej kancelarii i pracowników
 • podwójne zabezpieczenie przed skasowaniem oraz kontrolowany eksport danych

Bezpieczeństwo danych →

 • architektura z pełną separacją i stałym backup’em danych
 • model administracji danymi kancelarii zgodny z zasadami etyki zawodowej i RODO
 • serwery zlokalizowane w data center w Polsce
 • stałe wsparcie dla kancelarii – serwis techniczny i zespół wdrożeniowo-szkoleniowy