Własne widoki w Iuscase

Własne widoki w Iuscase to funkcjonalność umożliwiająca dostosowanie wyglądu poszczególnych modułów do potrzeb Użytkownika.

W Iuscase mamy dostęp do szeregu tabel, które prezentują różnego rodzaju informacje – lista Klientów, Prac, Spraw, Dokumentów, Dashboard, itd. Każda z nich zasilana jest informacjami o różnym stopniu ważności, pochodzącymi z wielu źródeł (nie zawsze nas interesujących).

Dzięki możliwości zapisania Własnego widoku w możemy przeglądać interesujące nas moduły Iuscase z odpowiednio nałożonymi filtrami, które prezentują potrzebne nam informacje. Wystarczy jedno kliknięcie w zdefiniowany uprzednio widok aby odfiltrować kluczowe dane.

Na poniższym ekranie wskazana jest nieaktywna ikona tworzenia Własnego widoku.

iuscase widoki

 

Ikona ta uaktywnia się po wprowadzeniu danych w którykolwiek z nagłówków tabeli (uruchamia się filtrowanie danych), mamy możliwość zapisania Własnego widoku.

 

Zapisując Własny widok podajemy jego nazwę (jest widoczna tylko dla zalogowanego Użytkownika).

 

Własne widoki dostępne są nad nagłówkami tabel, pod menu nawigacyjnym. Kliknięcie któregoś z nich spowoduje nałożenie wszystkich zapamiętanych filtrów.

 


 

Kilka przykładów użycia Własnych widoków:

 • Moduł Spraw
 • Widok pokazujący Sprawy przypisane do mnie lub konkretnego Użytkownika
 • Sprawy z określonym statusem (W toku, Zamknięte, Zawieszone)
 • Sprawy z określonym priorytetem
 • Moduł Klientów
 • Przypisani do mnie
 • Obserwowani Klienci
 • Dashboard
 • Przypisane do mnie Zadania
 • Informacje z konkretnej Sprawy lub grupy Spraw
 • Zadania ze statusem (W toku, Zamknięte, Zawieszone)