Nowa funkcjonalność Iuscase – powiadomienia

Najnowsza aktualizacja Iuscase przynosi pakiet zmian i nowych funkcjonalności związanych z powiadomieniami. Dzięki nim śledzenie postępów pracy i obserwowanie nowych materiałów dodawanych przez pozostałych użytkowników staje się o wiele efektywniejsze.

System powiadomień można od teraz skonfigurować zarówno w zakresie form jak i zakresu komunikatów wysyłanych z Iuscase. Podstawową formą komunikacji jest tabela agregująca powiadomienia na dashboardzie (ekranie startowym). Posiada ona funkcjonalności znane z pozostałych tabel:

  • sortowanie kolumn;
  • filtrowanie kolumn wraz z wyszukiwaniem;
  • definiowanie własnych filtrów;
  • personalizowanie widoku – wybór widocznych kolumn i ich szerokości, ustawienie liczby wierszy.

Drugim kanałem komunikacji są powiadomienia w formie wiadomości e-mail. Ich zakres można dostosować w ustawieniach Iuscase. Każdy użytkownik może je dopasować do swoich potrzeb i stylu pracy.

System nowych powiadomień jest ściśle powiązany z funkcjonalnością obserwowania obiektów – tzw. oznaczaniem gwiazdką. Oznaczać można całe listy – pracy, klientów, spraw, czynności, dokumentów, korespondencji i wydatków – jak również pojedyncze pozycje z tychże list (na ich podstronach).

Oznaczenie listy gwiazdką powoduje, że system generuje powiadomienia o nowych pozycjach, np. wysyła informacje o dodaniu nowych prac lub założeniu sprawy. Z kolei oznaczenie pojedynczego obiektu, np. sprawy, sprawi, że na jej karcie będą zliczane nowe obiekty dodane do poszczególnych zakładek.

Szczególnym przypadkiem wykorzystania mechanizmu oznaczania gwiazdkami jest użycie kombinacji oznaczeń na liście i w pojedynczym obiekcie. Przykładowo, można odznaczyć gwiazdkę na liście prac (co spowoduje wstrzymanie powiadomień o dodanych pracach), ale oznaczyć gwiazdką konkretne sprawy (co zagwarantuje powiadomienia z tejże sprawy). Dzięki temu można dopasować ilość powiadomień do własnych preferencji. Niektórzy użytkownicy będą chcieli otrzymywać wszystkie informacje, innym wystarczą tylko wybrane.

Aby ułatwić zarządzanie obserwowanymi obiektami na każdej z list dodaliśmy nową kolumnę, która pozwala filtrować pozycje oznaczone gwiazdką. Działa ona wraz z mechanizmem definiowania własnych filtrów, co dodatkowo podnosi możliwości konfiguracji systemu.

Warto wiedzieć, że funkcjonalność powiadomień respektuje system uprawnień Iuscase. Daje to gwarancję, że informacje nie trafią do niepowołanych osób. Użytkownik, który subskrybuje wszystkie powiadomienia dotyczące prac, nie zostanie notyfikowany o pracach dodanych do spraw, które zostały przed nim ukryte.

Konfiguracja powiadomień

Powiadomienia email są domyślnie wyłączone.

Aby uruchomić powiadomienia mailowe należy wejść w Ustawienia, Powiadomienia mailowe – sekcja ta jest dostępna dla wszystkich Użytkowników, niezależnie od przyznanych uprawnień. Po zaznaczeniu odpowiednich modułów, system Iuscase wysyłał będzie powiadomienia mailowe na adres e-mail Użytkownika. Ustawienia te są indywidualne, w każdym momencie można włączyć lub wyłączyć subskrypcję powiadomień.

Dzięki możliwości tworzenia własnych widoków, można zapisać filtry tabeli Powiadomienia w taki sposób, aby mieć szybki wgląd w interesujące nas obszary.

Założenie filtra odbywa się w następujący sposób: korzystając z filtrowania i sortowania listy Powiadomień generujemy interesujący nas widok i klikamy na ikonę:

Następnie podajemy nazwę widoku (np.: Moje zadania) i naciskamy zapisz. Aby uruchomić żądany filtr, naciskamy odpowiedni przycisk. Po jego uruchomieniu możliwe jest dalsze filtrowanie i sortowanie wyświetlonej listy.

 

Długość okresu testowego dostosowana do potrzeb Twojej kancelarii

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Wyślij
Okres testowy jest bezpłatny. Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych.

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.