Mechanizm uprawnień w Iuscase

System wspierający pracę w Kancelarii nie byłby kompletny bez konfigurowalnego mechanizmu uprawnień, które zapewnią odpowiedni dostęp do przechowywanych informacji. Jak działa ten mechanizm i dlaczego warto go stosować?

Iuscase pozwala na nadawanie uprawnień w sposób ogólny i szczegółowy. Możemy ograniczyć widoczność całych modułów (Klient, Sprawa, Czynność, Zadania, Dokumenty, Historia pracy) jak i poszczególnych elementów tej struktury (np.: można wyłączyć dostęp do konkretnego Dokumentu, Sprawy lub Czynności).

Działania te są możliwe dzięki systemowi Uprawnień, który obejmuje trzy poziomy:

Poziom I – Role

W Iuscase istnieje możliwość nadania ról o różnym poziomie uprawnień: Administrator danych osobowych (ADO), Administrator i Użytkownik. Możliwość rozdzielenia funkcji podnosi bezpieczeństwo systemu. Pozwala ona również właścicielowi kancelarii delegować zadania administracyjne z zachowaniem kontroli nad systemem.

Poziom II – Moduły i dostęp do nich

ADO nadaje dostęp do poszczególnych modułów Iuscase. Wyróżniamy trzy rodzaje dostępu:

  • Edycja
  • Odczyt
  • Brak dostępu (moduł całkowicie „znika” z Iuscase)
upranwienia_iuscase

Poziom III – Ustawienia widoczności

Funkcjonalność ta zapewnia szczegółowe sterowanie dostępem do elementów zawartych w modułach: Klient, Sprawa, Czynność, Dokument.


 

Przykład:

Załóżmy, że w kancelarii pojawia się nowa sprawa (S2) o szczególnie delikatnym charakterze. Ze względu na interes klienta grono wtajemniczonych pracowników powinno być minimalne. Iuscase pozwala ograniczyć widoczność sprawy S2 i w konsekwencji powiązanych z nią czynności i dokumentów.

upawnienia_iuscase