Mechanizm uprawnień w Iuscase

System wspierający pracę w Kancelarii nie byłby kompletny bez konfigurowalnego mechanizmu uprawnień, które zapewnią odpowiedni dostęp do przechowywanych informacji. Jak działa ten mechanizm i dlaczego warto go stosować?

Iuscase pozwala na nadawanie uprawnień w sposób ogólny i szczegółowy. Możemy ograniczyć widoczność całych modułów (Klient, Sprawa, Czynność, Zadania, Dokumenty, Historia pracy) jak i poszczególnych elementów tej struktury (np.: można wyłączyć dostęp do konkretnego Dokumentu, Sprawy lub Czynności).

Działania te są możliwe dzięki systemowi Uprawnień, który obejmuje trzy poziomy:

Poziom I – Role

W Iuscase istnieje możliwość nadania ról o różnym poziomie uprawnień: Administrator danych osobowych (ADO), Administrator i Użytkownik. Możliwość rozdzielenia funkcji podnosi bezpieczeństwo systemu. Pozwala ona również właścicielowi kancelarii delegować zadania administracyjne z zachowaniem kontroli nad systemem.

 

  • ADO (Administrator Danych Osobowych) – pełny dostęp do systemu i wszystkich funkcji, na konto z uprawnieniami ADO nie działa system uprawnień, co oznacza, że żaden obiekt nie może być ukryty przed ADO
  • Administrator – konto umożliwia zarządzanie Iuscase z wyłączeniem eksportu danych i tworzenia kont ADO. Może mieć ograniczenia w dostępności obiektów.
  • Użytkownik – konto bez dostępu do funkcji administracyjnych.

 

Poziom II – Moduły i dostęp do nich

ADO nadaje dostęp do poszczególnych modułów Iuscase. Wyróżniamy trzy rodzaje dostępu:

  • Edycja
  • Odczyt
  • Brak dostępu (moduł całkowicie „znika” z Iuscase)

upranwienia_iuscase

Poziom III – Ustawienia widoczności

Funkcjonalność ta zapewnia szczegółowe sterowanie dostępem do elementów zawartych w modułach: Klient, Sprawa, Czynność, Dokument.


 

Przykład:

Załóżmy, że w kancelarii pojawia się nowa sprawa (S2) o szczególnie delikatnym charakterze. Ze względu na interes klienta grono wtajemniczonych pracowników powinno być minimalne. Iuscase pozwala ograniczyć widoczność sprawy S2 i w konsekwencji powiązanych z nią czynności i dokumentów.

upawnienia_iuscase

Długość okresu testowego dostosowana do potrzeb Twojej kancelarii

W polu numeru telefonu należy stosować wyłącznie cyfry (min. 9).

W polu numeru NIP należy stosować wyłącznie cyfry (min. 10).

Wyślij
Okres testowy jest bezpłatny. Oferta kierowana jest do kancelarii prawnych, firm, instytucji i nie jest dostępna dla osób fizycznych.

Administratorem danych osobowych jest Wydawnictwo C.H.Beck sp. z o.o., Warszawa, ul. Bonifraterska 17, kontakt: daneosobowe[at]beck.pl. Dane przetwarzamy w celu marketingu własnych produktów i usług, w celach wskazanych w treści zgód, jeśli były wyrażane, w celu realizacji obowiązków prawnych, oraz w celach statystycznych. W sytuacjach przewidzianych prawem, przysługują Ci prawa do: dostępu do swoich danych, otrzymania ich kopii, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pełne informacje w Polityce prywatności.