Iuscase wykorzystuje dane gromadzone w systemie do prezentacji kluczowych statystyk i realnych wskaźników efektywności. Czytelna forma prezentacji pozwala na obserwację trendów w funkcjonowaniu organizacji. Zestawianie i analizę danych umożliwiają dynamiczne wykresy z opcją eksportu do pdf i csv.

Czytaj więcej →