Iuscase umożliwia przechowywanie elektronicznej formy dokumentów, utrwalanie procesu pracy nad ich wersjami oraz ich pełnotekstowe przeszukiwanie. Gromadzi również dodatkowe informacje pozwalające katalogować dokumenty papierowe.

Czytaj więcej →